Gjennomsnittlig lonn i usa.

gjennomsnittlig lonn i usa.

Amerika fortsetter likevel å være en av de mest velstående landene i verden, med gjennomsnittlig lønn i USA fortsatt måten høyere enn mange land i verden. Gjennomsnittlig industriarbeiderlønn er ca dollar. Dvs omtrent som i Norge. . Her er en statistikk over lønn etter yrke i USA. Hvis industriarbeider kan. Skole, Lønn US $*. 1: Stanford University GSB, 2: Harvard Business School, 3: University of Pennsylvania: Wharton. gjennomsnittlig lonn i usa. En slik lønn i USA tilsvarer ifølge Eurostat en norsk lønn på norske kroner - når vi kontrollerer for kjøpekraft. Dette er imidlertid. Lønn. Nå kan du sammenligne lønnen din med resten av verden Av landene i tabellen er det USA som har den høyeste snittlønnen med. Her havner USA veldig dårlig ut i forhold til Norge. Vi tar en en topp liste av toppsjefenes lønn av selskap som befinner seg på S&P.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail